Driver du en välskött verksamhet och vill utvecklas? Funderar du på vad nästa steg är för dig och din affär? Kanske vill du vara med på en större resa tillsammans med likasinnade?

Vi har högt ställda ambitioner och med väsentliga resurser i ryggen är vårt mål att bygga nordens bästa hem för entreprenörer inom bank och finans. Vi är intresserade av att köpa in oss i din verksamhet och tillsammans med dig utveckla den vidare.


Varför är vi ett bra hem för ditt företag?

Abacer som delägare

Vi tror att de bästa affärerna görs när båda parter ömsesidigt vinner på samarbetet och vi är övertygade om att den mest framgångsrika modell som finns är den där alla tjänar pengar samtidigt, och där alla vill samma sak. Av den anledningen köper vi alltid in oss i våra portföljbolag och därmed tjänar vi våra pengar på den utdelning vi får som aktieägare. 

Med vår modell är vårt enda mål att på alla sätt vi kan hjälpa våra portföljbolag att bli så sunda, lönsamma och värdefulla som möjligt. Detta ligger i vårt, våra portföljbolags, våra rådgivares och våra aktieägares intresse. Kort sagt, alla parter vill samma sak.

Som en del av Abacer invest åtnjuter våra portföljbolag en komplett regulatorisk plattform kombinerat med stabila och välutvecklade IT-System. Med hjälp av Abacers infrastruktur kan våra portföljbolag serva sina kunder med ett komplett erbjudande inom Rådgivning, Wealth management och Private banking. Läs mer nedan om några av de fördelar som följer av att vara en del av Abacer Invest.


Behåll 100% av intäkten

Vi tror på likriktade intressen, därför behåller portföljbolagen 100% av alla arvoden och vi tjänar istället pengar genom utdelning. d.v.s. vi och entreprenören har samma intresse.

Prestationsbaserade arvoden

Vi tror på att dela på risken med kunderna, därför kan våra portföljbolag erbjuda avgiftsmodeller med rörligt arvode. d.v.s. desto bättre det går för kunden desto bättre går det för oss.

Diskretionär förvaltning

Vi tror på aktivitet, därför kan våra portföljbolag erbjuda diskretionär förvaltning där portföljerna följs upp och bevakas löpande. d.v.s. vi arbetar aktivt med kundernas pengar.

Courtagefri handel oavsett värdepapper

Vi tror på en enkel och lättförståelig arvodesstruktur, därför tar vi inte ut några transaktionskostnader, uttagsavgifter eller andra udda avgifter. d.v.s. kunderna förstår enkelt vad det kostar. 

IT-system från de bästa leverantörerna

Vi tycker IT-system ska hjälpa rådgivare och förvaltare i sin administration för att skapa mer tid för kundrelationen. Därför använder vi bara de mest välrenommerade leverantörerna som exempelvis Salesforce.

Egna depåer / ISK / Försäkringsdepåer

Vi tror på att äga hela affären, därför har vi egna depåer, ISK och försäkringsdepåer i alla skatteklasser. d.v.s. våra portföljbolag kan vara säkra på att inte behöva flyttar runt sina kunder.

Färdiga modellportföljer

Vi tror inte på att uppfinna hjulet i onödan, därför har vi tagit fram långsiktiga och balanserade modellportföljer i flera riskklasser. Allt för att underlätta för våra portföljbolag.