Om Abacer Invest


Abacer Invest AB grundades med ambitionen att samla framgångsrika entreprenörer inom bank och finans under en gemensam vision - Att genom ett aktivt ägande och ett stort engagemang bygga synergier och skalfördelar för att tillsammans leverera fantastiska produkter och tjänster till våra kunder.

Abacer ägs av personalen och av venture capital fonden Uequity (www.uequity.se). Med en riskkapitalaktör i ryggen finns resurser och en tydlig plan för att bygga långsiktigt värde i våra portföljbolag.

Abacer har ett nära samarbete med värdepappersbolaget Peak AM Securities AB (www.peakamsecurities.se) och alla våra portföljbolag verkar som anknutna ombud under Abacers ramavtal med Peak AM Securities AB.

Våra portföljbolag i sammandrag

Äldsta portföljbolaget grundat för mer än 10 år sedan

Verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Marbella

11 Anställda på fyra orter

Över 4 miljarder i förvaltat kapital

Fler än 1000 aktiva kunder


Styrelse och ledning

Mattias Åström

CEO

Mattias har lång erfarenhet från ledande positioner inom bank och finans från såväl värdepappersföretag som från företag anknutna till paraplyorganisationer. Mattias har grundat flera finansbolag och är en av initiativtagarna till Abacer Invest AB.

Kjell Bjurefeldt

CFO

Kjell har under mer än 30 år arbetat inom bank och finans i Sverige och internationellt. Tidigare arbetsgivare inkluderar Ekonomichef vid SEB Aktiv Placering AB, CFO för HSBC Stockholmsfilial, Administrativ Partner och Group CFO ABG Securities ASA samt CFO för Kepler Capital Markets S.A.

Daniel Johansson

Styrelseledamot

Daniel har ett förflutet inom retail banking - Nordea sfären - och flera år som entreprenör inom finansbranschen. Daniel har under hela sitt yrkesliv verkat inom finansvärlden i norden och har därigenom byggt upp betydande såväl privata som affärsmässiga nätverk.

Daniel Hjelmberg

Styrelseledamot

Daniel är entreprenör och har mer än tio års erfarenhet i finansbranchen som förvaltare och som expert inom onoterade entreprenörsledda bolag. Tidigare arbetsgivare är Norska ambassaden, Hjelmco oil, Verdana samt Kuhne & Nagel.


Advisory board

Tommy Cumselius


Tommy är en privat investerare och finansiell konsult med över 45 års erfarenhet från ledande positioner inom bank och finans. Han har bland annat verkat inom Sparbankssfären, Provinsbankssfären, Carnegie och Nordea; senast som Head of Private Banking Nordea Stockholm och styrelseledamot i Forex Bank. Tommy är även styrelseordförande i Nynäshamnsbostäder AB.

Dennis Engström


Dennis har över 15 års erfarenhet från ledande positioner i såväl värdepappersbolag som fondbolag och grundade 2011 Peak-gruppen inklusive Peak AM Securities AB. 


Mats Planthaber


Mats har mer än 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning och aktiemäkleri. Tidigare arbetsgivare inkluderar bland annat Alfred Berg, Humle Kapitalförvaltning och HQ Bank.


Abacer Invest

Strandvägen 7A

Box 7161

103 88 Stockholm

08 - 400 282 00

info@abacer.se