Stockholm


Strandvägen 7A 

111 30 Stockholm

08 - 400 282 00

Info@peakam.se

www.peakam.se

Peak Asset Management AB

Bolaget startades för drygt 10 år sedan och är idag en partnerägd boutique-firma där bolagets ägare medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor. Genom att erbjuda kunderna "riktig" kapitalförvaltning utan komplexa strukturerade produkter, utländska försäkringar etc. är visionen att öka trovärdigheten för den finansiella marknaden och skapa trygghet hos våra kunder. Bolaget förvaltar drygt 2,5mdr kronor och har sitt huvudkontor i Stockholm med tre aktiva rådgivare.

Mattias Åström

CEO/Partner

Mattias har lång erfarenhet från ledande positioner inom bank och finans från såväl värdepappersföretag som från företag anknutna till paraplyorganisationer. Mattias har grundat flera finansbolag och är en av initiativtagarna till Abacer Invest AB.

Daniel Johansson

Partner

Daniel har ett förflutet inom retail banking - Nordea sfären - och flera år som entreprenör inom finansbranschen. Daniel har under hela sitt yrkesliv verkat inom finansvärlden i norden och har därigenom byggt upp betydande såväl privata som affärsmässiga nätverk.

Fredric Clason

Partner

Fredric är ekonomie magister från Stockholms universitet och har mer än 25 års erfarenhet av kapitalförvaltning och aktiemäkleri. Tidigare arbetsgivare är bland annat SEB-Kapitalförvaltning och Danske Bank-Kapitalförvaltning.


Malmö / Helsingborg


Lilla Torg 1
211 34 Malmö

040 - 617 03 20

info@peakam.se

www.peakam.se

Peak AM Syd AB

Bolaget startades för drygt 3 år sedan och är idag en förlängning av Peak's varumärke i Sveriges södra regioner med kontor i både Malmö och Helsingborg. Bolaget drivs av en aktiv delägare och rådgivare som förvaltar drygt 150msek kronor med huvudkontor i Malmö.

Christian Jordö

CEO/Parner

Christian har mer än 20 års erfarenhet inom finansbranschen, med flertalet ledande positioner på värdepappersbolag, mäklarhus samt försäkringsmäklerier.


Stockholm / Marbella


Kungsgatan 3, 4tr
111 43 Stockholm

08 - 128 43 000

info@backetimerdal.se

www.backetimerdal.se

Bäcke & Timerdal Finansiell Planering AB

Bäcke & Timerdal är en personlig förmögenhetsrådgivare som arbetar aktivt med kvalificerad finansiell planering med nära och långsiktiga kundrelationer. Vi är ett utpräglat kunskapsföretag som agerar utan tredjepartsersättningar (provisioner) och har inte några egna fonder eller andra finansiella produkter. I vår investeringsrådgivning arbetar vi uteslutande med provisionsfri nettorådgivning, vilket innebär att våra klienter får tillbaka den provision som banken / rådgivaren i normalfallet behåller själva.

Johan Bäcke

Partner

Johan är uppväxt på en ö i Siljan och har studerat ekonomi vid Uppsala Universitet samt vid California Polytechnic University . Johan har mer än 15 års erfarenhet av förmögenhetsrådgivning.

Vilgot Timerdal

Partner

Vilgot är uppväxt i Gävle och har studerat ekonomi vid Uppsala Universitet. Vilgot har drygt 10 års erfarenhet av förmögenhetsrådgivning.


Göteborg


Kungportsavenyn 21
411 36 Göteborg

0736 - 48 86 88

oliver@forspartners.se

www.forspartners.se

Fors & Partners AB

Fors och Partners anslöt sig till Peak AM Securities 2021. Förmögenhetsrådgivning för dig som värderar resultat, transparens och personlig service. Vi arbetar utan egna fonder och förespråkar nettobaserad investeringsrådgivning utan tredjepartsersättningar (provisioner)

Oliver Fors

CEO/Partner

Oliver har 10 års erfarenhet från finansbranschen med ledande positioner inom såväl investeringsrådgivning som försäkringsförmedling. Han är swedsec & insuresec licensierad, och är även utbildad och diplomerad inom avancerad rådgivning.

Christopher Björklund

Rådgivare

Christopher har flerårig erfarenhet från finansbranschen i rollen som investeringsrådgivare och har tidigare studerat Nationalekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Han innehar Swedsec licens för investeringsrådgivning.